مینی کیس دل : core i5 – Dell Optiplex 9010

موجود نمیباشد

 

Case mini Dell Optiplex 9010

cpu : i5 3470 ivyBridge

ram : 8GBDDR3

hard: 500GB

 

 

تماس بگیرید