کیس صنعتی مینی : Dell Optiplex 990

موجود نمیباشد

  • CPU : i5 2400
  • RAM : 4 DDR3
  • HDD : 500

 

برای قیمت تماس بگیرید